abc

Hvad er forskellen på biord og tillægsord?

Forskellen på et biord og et tillægsord kan de fleste nok godt høre i en sætning. Men hvad er egentlig den grammatiske forklaring på forskellen? Det er gavnligt at kende forskellen, når du gerne vil bruge det danske sprog korrekt. Det er også til stor hjælp at kende forskellen, når du skal lære et fremmed sprog og dets grammatik.

Her får du svaret på spørgsmålet: Hvad er forskellen på biord og tillægsord? Du får den grammatiske forklaring, og du får vist nogle eksempler på, hvordan de to ordklasser bruges forskelligt. Dermed bliver du mere sikker i at bruge biord og tillægsord korrekt.

Definitionen på et tillægsord

Tillægsordene – eller adjektiverne – er en ordklasse, der omfatter beskrivende ord, der udtrykker en bestemt egenskab ved for eksempel et navneord eller et stedord. Tillægsord kan gradbøjes.

Her er nogle eksempler på brugen af tillægsord:

  • Det er en hurtig bil
  • Den er hurtigst
  • Det er smuk dame
  • Hun er smukkere

Tillægsordet siger noget om, hvilke egenskaber navneordet (bil, dame) eller stedordet (hun, den) har.

Definitionen på et biord

Biordene – eller adverbierne – er en blandet ordklasse, for biord kan opdeles i mindre kategorier. I sammenligningen med tillægsordene er det den kategori, der tilføjer noget om udsagnsordet – eller verbet.

Det kan vises i følgende eksempler:

  • Hun synger smukt
  • Bilen kører hurtigt
  • Han sparker hårdt
  • Båden sejler langsomt

Biordene beskriver altså noget mere uddybende om verbet. Altså hvordan synger, kører, sparker og sejler grundleddet?

Biord kan også tilføje noget om andre biord – som i disse eksempler:

  • Hun taler usædvanligt pænt
  • Han kører ualmindeligt råddent

Når du skal skrive korrekt dansk, og når du skal kende forskel på ordklasserne og deres bøjninger på andre sprog, så er det vigtigt, at du kender svaret på: Hvad er forskellen på biord og tillægsord?